Leverans och installation av Kapsåglinje Cursal TRSI

Leverans och installation av Kapsåglinje Cursal TRSI

Leverans och installation av optimerande kapsåglinje Cursal TRSI
åt Lundkvists trävaru AB i Öjebyn Piteå År 2018 (Deras gamla fabrik)