Pressar

Här finns maskinerna för fanerpressning, pressar för limfogskivor, rampressar, mm.