Borrmaskiner

Borrmaskiner av alla sorter bla. pelarborrar, långhålsborrar, centrumtappborrmaskiner av olika sorter även med genommatning, beslagsborrmaskiner, borraggregat för tillverkning av olika specialborrmaskiner,