Sågverkssågar

Här har vi sågarna som används för sågning av timmer, råklyvning, kantning, delningssågning mm. även reducerare samt justerverk.