Borrning & Stämning

Här hittar ni borrmaskiner av alla sorter bla. pelarborrar, långhålsborrar, centrumtappborrmaskiner av olika sorter även med genommatning, borraggregat för tillverkning av olika specialborrmaskiner, stämborrmaskiner som kan användas för både borrning och stämning av fyrkantiga och rektangulära hål, oscillerande stämmaskiner som arbetar med olika typer av stämmejslar.
Även kvistlagningsmaskiner som borrar ur kvistar och andra skador i materialet samt tillverkar pluggar och limmar samt pressar i pluggen.