In och utmatningsutrustning

Utrustning för att få in och ut materialet till och från maskinerna
som vakuumplockare, paketläggare mm.