Flishuggning

Här kan ni hitta Flishuggar för cellulosa och bränsleflis, knubbhuggar, hammarkvarnar och rivare för papper, plast, träspill, avkap, ribb, skivmaterial, träemballage och annat snickeriavfall samt barkrivare för sönderdelning av barken från barkmaskiner.