Leverans av optimerande kapsåglinje.

Leverans av optimerande kapsåglinje.

Leverans och installation av optimerande kapsåglinje Cursal TRSI med påskjutande matning inklusive inmatning CALS och Printer för utskrift på kapat material
åt Lindbäcks bygg AB i Haraholmen Piteå År 2017 (Deras nya fabrik)