Leverans av kapsåg till Lindbäcks Bygg AB 2011

Leverans av kapsåg till Lindbäcks Bygg AB 2011

Leverans och installation av optimerande kapsåglinje Cursal TRSI
åt Lindbäcks bygg AB i Öjebyn Piteå År 2011 (Deras gamla fabrik)