Lastning av 7-spindlig hyvelmaskin

Lastning av 7-spindlig hyvelmaskin

Lastning av 7-spindlig Waco hyvelmaskin för transport till Ryssland