Jyrsiminen ja Tapitus

Täältä löytyy ala ja yläjyrsinkoneita, yksi ja kaksipäisiä tappikoneita.