Flerspindliga hyvelmaskiner

Maskiner som list och universalhyvlar för tillverkning av lister, paneler, byggreglar, hustimmer mm.
Riktlisthyvlar som kan användas för tillverkning av snickerier som fönster, dörrar och möbel detaljer.

Listhyvel Griggio G230
Listhyvel Griggio G240
Profiler