Sågverkssågar

Här har vi sågarna som används för sågning av timmer, råklyvning, kantning, delningssågning mm. även reducerare samt justerverk.

ARI KL3-B
ARI KL10
Justerverk Säter
Råklyv Stenner