Flerspindliga hyvelmaskiner

Maskiner som list och universalhyvlar för tillverkning av lister, paneler, byggreglar, hustimmer mm.
Riktlisthyvlar som kan användas för tillverkning av snickerier som fönster, dörrar och möbel detaljer.
Fyrsidiga planhyvlar och balkhyvlar för produktion av tex. limträbalk och grovt hustimmer.

 

Jonsered H66 B/Z
Weinig U17A
Leadermac