Remsfläkt Ventilatorverken RFA 10

Begagnad kraftig fläkt med knivar avsedd för sönderdelning av pappersremsor
och liknande för problemfri borttransport i rörsystem.

125 mm diameter på insug och utblås.

2,2 kw motor med motorskyddsbrytare.

Intresseanmälan